PoMAGAMY OFIAROM REPRESJI NA BIAŁORUSI

inicjatywa obywatelska #BY_help

Po raz pierwszy zaczęliśmy zbierać fundusze na pomóc ofiarom represji w marcu 2017r. pod czas fali aresztów na Białorusi. Wtedy udało nam się oddać rodzinom ofiar 55 tysięcy dolarów. Od czerwca 2020r., #BY_help zbiera środki na pomóc ofiarom represji na Białorusi, które ucierpiały pod czas kampanii wyborczej i wyborów prezydenckich. Opłacamy kary, opłaty narzucone za utrzymywanie w areszcie, prawników i usługi medyczne.

W czym pomagamy?

  • Opłacamy kary i kompensujemy opłaty narzucone na tych kto przebywał w areszcie: najpierw środki pójdą tym kto był aresztowany po raz pierwszy i mieszkańcom miejscowości po za Mińskiem - dotyczy to przypadków od 1 czerwca 2020 i później.

  • Wypłacamy jednorazowу zasiłek na koszty medyczne lub rehabilitacyjne osobom z urazami dostanymi pod czas czy po protestach (w areszcie) zgodnie z warunkami udzielenia pomocy - od sierpnia 2020 i później. Obejmuje to również pomóc rodzinom zmarłych pod czas tłumienia protestów lub w skutku aresztowania czy w więzieniu po nich.

  • Opłacamy prawników dla prześladowanych powodu uczestnictwa w pokojowych akcjach protestu - dotyczy to przypadków od 1 czerwca 2020 i później w ciężkich przypadkach: pobicie, sprawy sądowe osób niepełnosprawnych czy innych szczególnie narażonych grup społecznych

  • Wypełnij wniosek na kompensację od #BY_help.


  • My publikujemy wyłącznie ogólne sprawozdania w trosce o bezpieczeństwo osób zwracających się o pomóc. Jednak doceniamy każdy dobrowolny wpis nt. naszej pomocy, jak w tym przypadku.

Poprosić o pomoc lub ofiarować można wciskając jeden z przycisków niżej: